Centar za samostalni zivot invalida Jagodina Centar za samostalni zivot invalida Jagodina

"Niko nemože zaustaviti ideju čije je vreme došlo"

"Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima"

"Napravimo svet gde se ljudi koji su različiti vrednuju zbog svoje različitosti, jer različitost obogaćuje sve nas"

 

 

 

Samostalan život nije lak i može da bude riskantan, pa ipak uvek bih se opredelila za to jer sam živela životom zavisnosti, skučenih mogućnosti i neispunjenih očekivanja. Imam pravo da učim na greškama, baš kao i neinvalidi, a da se to ne povezuje sa mojim invaliditetom i znam da je moja odluka ispravna.

Aktivista Centra iz Leskovca, 2004.

 Copyright © 2005 Autentik.net © All Rights Reserved.