Centar za samostalni zivot invalida Jagodina Centar za samostalni zivot invalida Jagodina

"Niko nemože zaustaviti ideju čije je vreme došlo"

"Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima"

"Napravimo svet gde se ljudi koji su različiti vrednuju zbog svoje različitosti, jer različitost obogaćuje sve nas"

 

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ZA 2008. GOD.
- JAGODINA -


1.Invaliditet i političke stranke
2.Mladi kadrovi ( obuke )
3.Invaliditet i biznis sektor (okrugli stolovi, tribine, sastanci, posete)
4.Nastavak kampanje SPAS ( uključivanje svih podružnica, kao alternativa- krajnja radikalizacija i protest )
5.Edukacija članstva ( radionica - pisanje projekata )
6.Serija edukacija o podizanju svesti o invalidnosti namenjena roditeljima i bližim članovima porodice OSI
7.Invalidnost i seksualnost
8.Evidentiranje NVO na području Pomoravskog okruga i održavanje okruglog stola „Invaliditet nije bauk“
9.Plan medijskih nastupa


Realizovani projekti i projekti u fazi realizacije u
Centru za samostalni život invalida Srbije-podružnica Jagodina
2005.godine

PROJEKAT
FINANSIJER - DONATOR
BLIŽE INFORMACIJE O PROJEKTU
· Handicap International
"Grad pristupačan za sve", vredan 402 000 din., donator francuska NVO HANDICAP INTERNATIONAL, u okviru koga je nabavljena kompjuterska oprema, obučeno 10 invalida za rad na kompjuteru i oborene arhitektonske prepreke na 60 mesta u Jagodini. Projekat realizovan u 2002. godini
· Ministarstvo za Sp
Film "Probna vožnja" o obaranju arhitektonskih prepreka u Jagodini, vredan 33.000 din., donator Ministarstvo za Socijalna pitanja Republike Srbije. Film snimljen 2002.godine i emitovan na Tribini u Jagodini, lokalnoj televiziji i na 2. međunarodne konferencije o arhiktektonskim preprekama 2002. i 2003. godine u Beogradu.

SPAS

· Vlada Republike Irske

· CRS· Ministarstvo za SP

· Fond za SI

Kao što je poznato projekat traje već treću godinu , odvija se u Beogradu, Smederevu, Jagodini i Leskovcu i obezbeđuje Servis personalnih asistenata za 70 korisnika. Pored servisa uključuje i brojne edukacije, do sada održano ukupno 26. Projekat Servis personalnih asistenata (SPAS) smatra se po budžetu najvećim do sada odobrenim projektom u istoriji invalidskih organizacija kod nas.

SHARE-SEE

· HI

· ITF

Regionalni projekat u kome učestvuju i partneri iz Bosne i Makedonije. Cilj mu je osnaživanje organizacija OSI, a Centar obezbeđuje edukacije i konsultacije za ove organizacije i pomaže u definisaju aktivnosti i priprema za konkurse za dodelu sredstava za projekte. Pul trenera Centra angažuje se na ovom projektu, a treninzi se organizuju i u saradnji sa Timom Tri i drugim organizacijama

KOP 2005

· HI

· Savez PKP Srbije

Četvrta regionalna konferencija o pristupačnosti KOP’04 održana je 9,10,11 i 12 decembra 2004 u Beogradu. Već je napravljen Tim za pripremu Konferencije u 2005.

POL,ROD,

INVALIDNOST

· Ministarstvo za SP
Projekat koji je realizovan u saradnji sa Ministarstvom za socijalna pitanja, a čiji je cilj bio podizanje svesti o fenomenima pola, roda i invalidnosti. Deo projekta se odnosio na prevođenje i štampanje publikacija iz ove oblasti. Organizovane serije radionica u saradnji sa organizacijama OSI u Čačku, Zaječaru, Leskovcu.

SPROVODJENJE

STRATEGIJE

ZA SMANJENJE SIROMAŠTVA

· OXFAM
Projekat koji je odobrio Oxfam, i realizovan je u saradnji sa grupom 484 i organizacijom Femina creativa. Cilj projekta je bio da se vrši praćenje primene usvojene Strategije za smanjenje siromaštva za različite ciljne grupe, a Centar je analizirao primenu Strategije u delu koji se odnosio na osobe sa invaliditetom, uključujući i pokušaj definisanja specifičnosti siromaštva za osobe sa invaliditetom. Lokacije na kojima se projekat realizovao su Leskovac, Smederevo i Jagodina, mada će se deo koji se odnosi na istraživanje realizovao u Beogradu.
Copyright © 2005 Autentik.net © All Rights Reserved.