Centar za samostalni zivot invalida Jagodina Centar za samostalni zivot invalida Jagodina

"Niko nemože zaustaviti ideju čije je vreme došlo"

"Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima"

"Napravimo svet gde se ljudi koji su različiti vrednuju zbog svoje različitosti, jer različitost obogaćuje sve nas"

 

O centru

Podružnica Centra za samostalni život invalida u Jagodini počela je sa radom 09.11.2001.


Podružnica okuplja invalide svih kategorija sa teritorija Opština Jagodine, Svilajnca, Despotovca, Ćuprije i Paraćina i trenutno broji 35 članova.

Podružnica CSŽ u Jagodini, nastala je u okviru projekta Centra za SŽI Srbije koji je tokom 2000. širio mrežu svojih podružnica širom Srbije. Pored sedišta Centra u Beogradu, otvorene su organizacione jedinice u Nišu, Smederevu, Kruševcu, Jagodini i Leskovcu.

 

Centar za samostalni život invalida Srbije počeo je sa radom 1996. godine sa ciljem da okupi osobe sa različitim vrstama invalidnosti, promovišuci FILOZOFIJU SAMOSTALNOG ŽIVOTA invalida i radeći na stvaranju uslova za njenu primenu u praksi.

 

Samostalni život invalida ne znaci fizičku samostalnost, obavljanje svakodnevnih aktivnosti, već podrazumeva da invalid ima izbor, da samostalno donosi odluke o svom životu, bira način zadovoljavanja svojih potreba koje sam najbolje poznaje, kontroliše sprovođenje svojih odluka i izbora, snosi punu odgovornost za svoje odluke i učinjeni izbor, ali da, kao i svi ostali ljudi, ima pravo na grešku.

 

Podružnica Centra u Jagodini je mlada organizacija, koja svoj rad bazira na potrebama invalida u svom regionu, ali i prethodnom bogatom iskustvu CSŽ Srbije čiji je organizacioni deo.

CSŽ invalida Srbije ima dugogodišnje iskustvo i niz uspešno sprovedenih projekata u saradnji sa Gradanskim inicijativama, Oxfamom, Handicap International-om, drugim organizacijama invalida u Srbiji kao i Centrima za SŽ invalida u Irskoj, Austriji i Velikoj Britaniji.

Centar vode osobe sa invaliditetom, a delovanje se bazira na sledećim vrednostima:
- posvećenost
- poštovanje ljudskih prava
- inovativnost
- partnerstvo
- tolerancija
- profesionalizam

 Copyright © 2005 Autentik.net © All Rights Reserved.