Centar za samostalni zivot invalida Jagodina Centar za samostalni zivot invalida Jagodina

"Niko nemože zaustaviti ideju čije je vreme došlo"

"Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima"

"Napravimo svet gde se ljudi koji su različiti vrednuju zbog svoje različitosti, jer različitost obogaćuje sve nas"

 

 

NAŠI CILJEVI

 

  • Ostvarenje osnovnih građanskih i ljudskih prava osoba sa invaliditetom
  • Promovisanje socijalnog pristupa invalidnosti u ekonomskoj, socijalnoj i stambenoj politici
  • Afirmisanje sposobnosti osoba sa invaliditetom i razvoj njihovih potencijala i ličnosti
  • Stvaranje novih usluga za podršku osobama sa invaliditetom (Servis Personalnih Asistenata)
  • Stvaranje pristupačne životne sredine, stanovanja i transporta
  • Smanjenje dvostruke diskriminacije žena sa invaliditetom

     

Strateški ciljevi

Centra Puno učešće žena i muškaraca sa invaliditetom u svim oblastima života
Uključenost osoba sa invaliditetom u procese donošenja odluke
Politika koja obezbeđuje samostalnost i socijalnu uključenost osoba sa invaliditetom.
Razvijen sistem usluga koje podržavaju samostalni život osoba sa invaliditetom
Zajedničko delovanje na ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom.Copyright © 2005 Autentik.net © All Rights Reserved.