Centar za samostalni zivot invalida Jagodina Centar za samostalni zivot invalida Jagodina

"Niko nemože zaustaviti ideju čije je vreme došlo"

"Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima"

"Napravimo svet gde se ljudi koji su različiti vrednuju zbog svoje različitosti, jer različitost obogaćuje sve nas"

 

Sajt o Jagodini

Aktuelno . .

SKUP O PITANJIMA INVALIDNOSTI U SRBIJI


Na poziv Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Gordana Rajkov, narodna poslanica u Skupštini Republike Srbije, održala je prezentaciju na temu položaja osoba sa invaliditetom i pitanja invalidnosti u Srbiji.  
Ovaj skup, koji je održan 9. januara 2008. godine u prostorijama Američke ambasade u Beogradu, otvorio je Majkl Harvi, direktor misije USAIDa u Srbiji. Skupu je prisustvovalo dvadesetak predstavnika i saradnika različitih programa i odeljenja USAIDa u Beogradu. 
Prezentacija Gordane Rajkov je sadržala informacije o pravnom i faktičkom položaju osoba sa invaliditetom u Srbiji, odnosno raspoložive podatke o broju osoba sa invaliditetom i zakonski okvir koji reguliše pitanja invalidnosti kod nas, kao i osnovne podatke o siromaštvu, obrazovanju, zapošljavanju i političkom i građanskom učešću osoba sa invaliditetom. Između ostalog pomenuto je da u Srbiji oko 60% osoba sa invaliditetom živi ispod linije siromaštva, oko 50% ima osnovnu školu ili je pismeno, samo 13% osoba sa invaliditetom je zaposleno, i da otprilike 60% njih ne učestvuje u društvenom životu zajednice. 
Ova prezentacija je poslužila kao osnova za diskusiju o tome u kom pravcu bi moglo da se dalje deluje, i naravno, otvorila mnoštvo pitanja koje su učesnici skupa postavljali. Jedno od pitanja odnosilo se na zapošljavanje osoba sa invaliditetom, odnosno da li u našoj zemlji ima mogućnosti da osobe sa invaliditetom postanu aktivna radna snaga. Bilo je i pitanja o tome da li postoje zabeleženi slučajevi diskriminacije po osnovu invalidnosti, kao i pitanje o opštem stavu društva prema osobama sa invaliditetom.


 

Realizacija projekta „Od alternative do standardizacije“ od 17. septembra 2007.god. u trajanju od 9 meseci. Projektom je konkurisano kod FIS-a.

Projekat doprinosi smanjenju siromaštva i društvene isključenosti osoba sa teškim telesnim invaliditetom (OSI), kroz pripreme za uvodjenje servisa personalnih asistenata (PA), kao inovativnog oblika socijalne podrške za OSI u sistem usluga socijalne zaštite, koje omogućavaju njihovu socijalnu uključenost i ostvarenje ljudskih prava i dostojanstva. Organizovanje usluge servisa PA za kontrolnu grupu od 30 korisnika (OSI) u 5 gradova Srbije (Beograd, Sombor, Jagodina, Smederevo, Leskovac), uz druge projektne aktivnosti (izrada priručnika za procedure, standarda kvaliteta, simulacija scenarija za primenu regulatornih mehanizama) omogućiće izradu testiranog modela ove usluge, u saradnji sa nacionalnim i lokalnim vlastima, i doprineti razvoju sistema odrzivih socijalnih usluga za osobe sa invaliditetom, koje će ojačati njihove potencijala i omogućiti samostalan život u lokalnoj zajednici. Ujedno projekat će smanjiti siromaštvo za 30 nezaposlenih osoba koje će raditi kao PA.Copyright © 2005 Autentik.net © All Rights Reserved.